Aankomst veerboot Rottum.

Zoom in  jsp4099 web
Info tags mensen natuur water Overig
Aankomst/vertrek veerboot de Rottum aan de veerdam te Schiermonnikoog.
Vanaf Schiermonnikoog kijken we over de Waddenzee in de richting van het vasteland( Lauwersoog, Esonstad).
Voor dit soort foto,s is een overzichtssituatie gewenst.
Dat betekent op tijd de situatie in ogenschouw te nemen om te kijken van waar ( van af) gefotografeerd kan worden.
Een verhoging maakt de fotograaf in zo,n geval een blij mens.
Immers fotografie is emotie.
Een klein diafragma ( hier f 20.0) geeft de gewenste scherpte over het gehele bereik.


Andere spots in Schiermonnikoog