Privacybeleid

Nikon Europe BV, haar dochterondernemingen en haar distributeurs (hierna tezamen 'Nikon' genoemd) respecteren uw recht op privacy en streven ernaar te handelen volgens de wetten en de voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van persoonlijke gegevens. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Nikon gebruikmaakt van de persoonlijke gegevens die over u worden verzameld, en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Deze verklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere sites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Privacyverklaring

1) Uw toestemming

Door deze site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Als u via deze site informatie verschaft, stemt u ook in met het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van die informatie volgens ons privacybeleid welk is weergegeven in deze Privacyverklaring.

Nikon streeft ernaar de gegevens die u op deze site vermeldt, te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Nikon verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die u uit vrije wil hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij (on line) productregistratie, ondersteuning door callcenters en reparatie van beschadigde producten. Nikon gebruikt de ontvangen gegevens voor het leveren van een aangevraagde dienst (bijvoorbeeld de reparatie van een beschadigd product) of om de gewenste informatie te verstrekken over producten en diensten. Ten gevolge hiervan kan het zijn dat wij contact met u opnemen via e-mail, telefoon, SMS of brief. In het geval van promotieaanbiedingen kan het gaan om een bevestiging dat u voor de aanbieding in aanmerking komt of om het melden van administratieve zaken. Nikon kan persoonlijke gegevens doorgeven aan partners en/of derden die door Nikon zijn ingeschakeld om duidelijk omschreven diensten af te handelen, zoals het repareren van producten. Het komt ook voor dat Nikon derden inhuurt voor het verwerken of analyseren van de gegevens, waaronder uw persoonlijke gegevens, die Nikon op haar website verzamelt. Gegevens die onder dergelijke omstandigheden worden doorgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld en zullen niet worden gebruikt voor andere doelen dan in deze Privacyverklaring is aangegeven.

2) Informatie over aanbiedingen, diensten en producten

Als u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie wilt ontvangen, kan Nikon,een van onze partners of een derde partij waarmee Nikon een contract heeft afgesloten, contact met u opnemen per e-mail of anderszins (post of telefoon, indien het nummer bij ons bekend is) om u te informeren over diensten, producten, prijsvragen of aanbiedingen die rechtstreeks betrekking hebben op Nikon of de Imaging-producten en daarmee samenhangende diensten. Als u op enig tijdstip deze informatie niet meer wilt ontvangen, kunt u dat on line aan Nikon doorgeven via het Europese Support Centre op www.europe nikon.com/support, of schriftelijk via de CRM Manager, Nikon Europe BV, Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER, Amsterdam, Nederland.

3) Cookies en controle

Nikon kan gegevens verzamelen over de manier waarop u van de website gebruikmaakt. Dit gebeurt via cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door de webbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Als u vervolgens nogmaals een bezoek brengt aan onze website, zal onze computerserver automatisch de cookie herkennen en informatie doorgeven over uw laatste bezoek. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Gewoonlijk kunt u de instellingen van de browser aanpassen om deze automatische acceptatie uit te schakelen. Ook als u liever geen cookies ontvangt, kunt u het merendeel van de voorzieningen van onze website gewoon gebruiken. Door deze controle is Nikon tevens in staat te beoordelen hoe populair de diverse onderdelen van de site zijn en de navigatie op de site te verbeteren. Dergelijke gegevens worden echter niet opgenomen bij uw persoonlijke gegevens.

In het onderdeel voor leden van Nikon worden cookies gebruikt om ervoor te zorgen dat de browser, en dus uzelf, overal in dit onderdeel worden herkend en herinnerd, doordat uw lidmaatschapsnummer en de sessie-ID in een cookie worden opgeslagen. De cookie die hiervoor wordt gebruikt, is tijdelijk en wordt uit de browser verwijderd wanneer u de site verlaat. Door cookies op deze manier toe te passen kunt u snel van de ene pagina naar de andere gaan en van alle functionaliteit gebruikmaken. Houd er rekening mee dat als u geen cookies op uw computer accepteert, u mogelijk geen toegang krijgt tot de onderdelen van de site die afhankelijk zijn van het gebruik van cookies.

4) Beveiling en openbaarmaking

Nikon heeft beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. Waar mogelijk werken we met coderingen en een firewall om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

In het kader van de van toepassing zijnde wetgeving en wettelijke eisen van de overheid behoudt Nikon zich het recht voor om toegang te krijgen tot individuele identificatiegegevens en deze openbaar te maken zodat we onze systemen op de juiste manier kunnen bedienen en onze klanten en onszelf kunnen beschermen. Nikon behoudt zich ook het recht voor om individuele identificatiegegevens door te geven aan andere partijen, mocht er sprake zijn van een klacht met betrekking tot uw gebruik van onze website of onze services ofwel indien Nikon tot overdracht van persoonlijke gegevens verplicht is, op grond van de wet of op grond van een rechterlijk bevel.

5) Rechten

U hebt het recht om uw gegevens te openen, te wijzigen, bij te werken of te verwijderen via de daarvoor bestemde koppeling naar uw profiel. Stuur hiertoe on line een verzoek naar het Europese Support Centre op www.europe nikon.com/support, of schriftelijk naar de CRM Manager, Nikon Europe BV, Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER, Amsterdam, Nederland.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om een legitimatie als u een exemplaar van deze gegevens wenst. Nikon behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen een gering bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen.

6) Duur

Nikon bewaart uw persoonlijke gegevens alleen gedurende de periode die nodig is om de verzochte diensten of producten te leveren of gedurende een eventuele, wettelijk vereiste, aanvullende periode.

7) Wijziging

Nikon behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring op ieder door haar gewenst tijdstip eenzijdig te wijzigen.. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Nikon raadt u aan dit gedeelte frequent te raadplegen.

8) Overige informatie

Bepaalde verwerkingen van uw persoonlijke gegevens vinden plaats buiten de Europese economische regio. Hierbij is uitsluitend sprake van de hierboven vermelde doelen en het beheer voor groepen. Ten gevolge hiervan worden gegevens overgebracht naar een locatie buiten de Europese economische regio. Nikon verzekert u dat als uw gegevens worden overgebracht, de noodzakelijke maatregelen en relevante controles van toepassing blijven zodat de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gegevens is gegarandeerd en wordt voldaan aan de wettelijke regels voor bescherming van priv├ę-gegevens.


Deze site wordt beheerd door:

Nikon Netherlands, Branch Office van Nikon GmbH,

bedrijfsregistratienummer: 34249171.


Geregistreerd kantoor:

Nikon Netherlands, Branch Office van Nikon GmbH,

Tripolis 100,

Burgerweeshuispad 101

1076 ER Amsterdam,

Nederland.


Nikon Europe BV,

bedrijfsregistratienummer: 34036589.

Geregistreerd kantoor:

Nikon Europe BV,

Tripolis 100,

Burgerweeshuispad 101,

1076 ER, Amsterdam,

Nederland.


Desgewenst kunt u inzage verkrijgen omtrent de informatie die Nikon over u bewaart. Voor deze dienst kan door Nikon een vergoeding worden gevraagd

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring. Of indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren, bijwerken of verwijderen, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, stuur dan een bericht naar: Nikon Europe BV, CRM-Manager, Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER, Amsterdam, Nederland