Gebruikersvoorwaarden

Nikon Spots wordt beschikbaar gesteld en onderhouden door Nikon Netherlands, branch office of Nikon GmbH (Nikon).

Op het gebruik van Nikon Spots zijn de algemene voorwaarden en privacy beleid van Nikon van toepassing. Deze zijn te lezen op www.nikon.nl. Door het gebruik van en deelname aan Nikon Spots gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en privacy beleid.

Nikon privacy beleid: http://www.nikon.nl/nl_NL/footers/privacy_policy.page?

Nikon gebruiksvoorwaarden: http://www.nikon.nl/nl_NL/footers/terms_use.page?


Naast de algemene voorwaarden van Nikon zijn er aanvullende voorwaarden in verband met de getoonde foto’s en teksten, hierna “de inhoud” genoemd.


Aanvullende informatie over de inhoud:

1. Het auteursrecht op de foto's in deze applicatie berust bij de betreffende fotograaf.

2. De fotograaf geeft Nikon Netherlands toestemming de foto's in de applicatie te gebruiken binnen de applicatie en op de Nikon Spots website. Ieder gebruik anders dan waarin krachtens de uitgegeven toestemming voortvloeiende overeenkomst is voorzien, is niet toegestaan.